חיפוש
אודות הישיבה
אבני דרך
מטרות הישיבה

מטרות הישיבה

בן תורה הוא אדם המבסס את חייו על פי האמונה בקב"ה ובתורתו ומתוך כך שומר על מצוות התורה ומקפיד על קיום ההלכה, לומד וגדל בתורה, מביא לידי ביטוי בכל אורחות חייו את ערכי התורה ואת רוח התורה, בעל מבט וגישה תורנית רחבה ומעמיקה המאמין בשילוב עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. המטרה המרכזית של הישיבה התיכונית היא לחנך את הבנים להיות בני תורה עם שאיפה להיות תלמידי חכמים.


"דרך ארץ קדמה לתורה":

נעשה כל מאמץ לפתח את המידות הטובות ואת יראת השמים של התלמיד. נחנך לחיים מלאי קודש, תוכן וערכים המלווים בהקפדה מלאה על קיום מצוות ושמירת ההלכה. ניצור אוירה מתאימה ונעימה אשר תבוא לידי ביטוי ביחסי המורים והתלמידים, בין אדם לחברו ובסגנון הדיבור והלבוש ובעידון המידות.


"והגית בו יומם ולילה":

נחנך לאהבת תורה, לכיבוד תלמידי חכמים ולידיעה רחבה ועמוקה במכלול מקצועות התורה,ולכן לימודי הקודש יהיו ציר הלימודים המרכזי בישיבה.


"תורה עם דרך ארץ":

הלימודים הכלליים תורמים רבות להכרת גדלות ה' ולגילוי שמו יתברך בעולם. הם מסייעים להבנת התורה הן במתן ידיעות הנדרשות לתורה והן בסידור החשיבה, ומהווים כלי עזר לאדם במהלך חייו, בחברה ובעבודה ולכן בד בבד עם לימוד התורה, נלמד לימודי תיכון במכלול מקצועות וברמה גבוהה. בכל תחומי הלימוד נשים דגש על פיתוח היכולת והאישיות של התלמיד מלבד הקניית הידע.


"נושא בעול עם חברו":

נחנך את התלמידים לאהבת ד', אהבת התורה, אהבת העם ואהבת הארץ, ולקראת היותו אזרח נאמן ותורם למדינה, השותף לכל משימותיה החברתיות והלאומיות, ובהן החובה לשמור ולהגן עליה. והכל מתוך הכרה דתית עמוקה, בקדושת הארץ המובטחת ובסגולותיה, ומתוך אמונה שמדינת ישראל הינה ראשית צמיחת גאולתנו.

"בכל דרכיך דעהו":

נשתדל ונשאף לניצול מועיל וראוי של שעות הפנאי (קביעת עיתים לתורה, קיום מצוות, התנדבות, עזרה לזולת, הרחבת אופקים, שמירה על גוף בריא וכדומה) תוך הקפדה מתמדת על שמירת ההלכה (כגון אי צפייה / קריאה בדברים אסורים או לא צנועים, מעורבות בין בנים לבנות שאינה לפי ההלכה או רוח ההלכה). נמנע מתרבות רחוב זולה כראוי לבני תורה.

כחלק מפעולותיה - מגמותיה של הישיבה לכוון את התלמידים לדבקות בקב"ה ולחיים של קדושה וטהרה, נעודד את תלמידנו להימנעות מקסימלית מכל סממני "תרבות" הפנאי של המערב. בכלל זה, נחנך להתרחקות מקריאת עיתונים, מצפייה בתכניות טלוויזיה וכיו"ב.

לעומת זאת, נעודד את התלמידים ונסייע להם בכלים, משאבים הדרכה וליווי מקצועי, לפיתוח המחשבה והיצירה, לניצול מקסימלי של הכשרונות האישיים, יחד עם מכלול אמצעי הקידמה והתקשוב המשוכללים והחדישים בכל תחומי החיים ולהשתמש בהם בכל דרך, להרבות אהבת תורה, קדושה ויראת שמים.

נכוון ונעודד את תלמידינו לפעילות בתנועת נוער נפרדת בנים לחוד ובנות לחוד להשלמת החינוך התורני, הלאומי והציוני של הישיבה.

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים