חיפוש
לימודי התיכון
מקצועות הלימוד והמגמות
מסלול מב"ר
תכנון בגרויות
מערך הבחינות
נוהל השלמת בחינות
ציון שנתי - מגן
נוהל עולים חדשים
לקויות למידה ואבחונים

תכנון בגרויות

הקדמה: מתכונת תעודת הבגרות

א. יחידת לימוד

יחידת לימוד משקפת כמות ורמה של חומר לימוד וכמות מינימום של שעות הוראה, כמוגדר בתוכניות הלימודים של משרד החינוך. מההיבט הכמותי של שעות ההוראה, יחידה אחת משמעותה כ- 90 שעות לימוד (3 ש"ש במשך שנה).

הערה: בית הספר יכול, על אותה כמות ורמת חומר ומספר יחידות לימוד נתון, להקציב יותר שעות הוראה מהמינימום המוגדר לעיל, בלא כמובן ששעות אלה יגדילו את מספר יחידות הלימוד, כדי לאפשר שליטה טובה יותר בחומר הנלמד.

ב. מקצוע מורחב

מקצוע מורחב הוא מקצוע, הנלמד ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד.

ג. יחידות לימוד פנימיות ויחידות לימוד חיצוניות

ביחידת לימוד פנימית (במובחן מחיצונית), התלמיד נבחן במבחן בית- ספרי (ולא במבחן של משרד החינוך), וציונו נקבע על-ידי מורי בית-הספר.

ד. תעודת בגרות

רמת תעודת הבגרות נמדדת בעיקר על פי שלושה משתנים:

1. רמת ההישגים של התלמיד/ה במקצועות השונים (ציונים).

2. מס' יחידות הלימוד במקצוע.

3. מספר המקצועות המורחבים.

ה. זכאות לתעודת בגרות הישיבה התיכונית מעלה אדומים

1. עמדו בהצלחה בבחינות בגרות בהיקף של 23 יחידות לימוד.

2. קיבלו ציון חיובי ביחידות הלימוד הפנימיות- חנ"ג וספרות.

ו. מה כולל 23 יחידות לימוד חיצוניות ?

1. לימודי חובה - חלים על כל תלמידי הישיבה.

2. לימודי בחירה - חובה על כל התלמידים לבחור לפחות מקצוע אחד מורחב (לא כולל מתמטיקה ואנגלית). אנו ממליצים ללמוד לפחות שני מקצועות מורחבים.

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים