חיפוש
לימודי התיכון
מקצועות הלימוד והמגמות
מסלול מב"ר
תכנון בגרויות
מערך הבחינות
נוהל השלמת בחינות
ציון שנתי - מגן
נוהל עולים חדשים
לקויות למידה ואבחונים

מערך הבחינות

הרכב היחידות של לימודי החובה

תלמוד / תושב"ע [1]

3 יח"ל

לשון והבעה

2 יח"ל

תנ"ך[2]

3 יח"ל

מחשבת ישראל

2 יח"ל

תע"י[3]

2 יח"ל

אזרחות

2 יח"ל

מתמטיקה

3 יח"ל

אנגלית[4]

3 יח"ל

סה"כ: לפחות 20 יח"ל + מגמה לפי בחירה (בהיקף של 3-5 יח"ל, תלמידים רבים לומדים שני מקצועות מורחבים או יותר).

כיתה י'

1. תנ"ך בקיאות- 1 יח"ל (מתוך 3/5 יח"ל)

2. לשון- 1 יח"ל (מתוך 2 יח"ל)

3. תע"י (תולדות עם ישראל) - 1 יח"ל (מתוך 2 יח"ל)

4. מחשבת ישראל - 1 יח"ל (מתוך 2 יח"ל)

5. מתמטיקה - יחידה ראשונה ללומדים בהיקף 3 יח"ל (שאלון 035801)

6. מגמות: מיתוג- 1 יח"ל (מתוך 3/5 יח"ל)

מדעי הטכנולוגיה- 1 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)כיתה י"א

1. תנ"ך- 2 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)/ 1 יח"ל (מתוך 3 יח"ל)

2. תושב"ע/תלמוד- 2 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)

3. אנגלית דוברי אנגלית- 3 שאלונים (סיום כל ה 5 יח"ל)

4. אנגלית- שאלון 1 (מתוך 4,5 יח"ל)

5. מתמטיקה - יחידה שנייה ללומדים בהיקף 3 יח"ל (035802), שאלון 035804 ללומדים 4 יח"ל ושאלון 035806 ללומדים 5 יח"ל.

6. אזרחות – 2 יח"ל

7. לשון - 1 יח"ל (השלמה ל-2 יח"ל)

8. מחשבת ישראל - 1 יח"ל (מתוך 2 יח"ל).- לא סופי שנסיים השנה.

9. זה"ב – בגרות פנימית

10. מגמות: ביולוגיה- מגמה 1 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)/התחלת ביוחקר

פיזיקה- 1.5 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)

מדעי הטכנולוגיה- 2 יח"ל (מתוך 5 יח"ל)

מדעי המחשב – 2 יח"ל (השלמה ל- 5 יח"ל. בשנה שעברה נבחנו התלמידים על 3 יח"ל)


כיתה י"ב

1. תנ"ך- 2 יח"ל (השלמה ל– 5 יח"ל)/ 1 יח"ל (השלמה ל 3 יח"ל).

2. תושב"ע/תלמוד- 2 יח"ל + דינים ומבוא לתושב"ע בהיקף 1 יח"ל.

1. מבחן בקטע שלא נלמד (אנסין) רק למסלול תלמוד.

2. אנגלית- 2 שאלונים (השלמה ל-4,5 יח"ל)

3. מתמטיקה- יחידה שלישית ללומדי 3 יח"ל (035803), יחידה שנייה ללומדי 4 יח"ל (035805) ויחידה שנייה ללומדי 5 יח"ל (035807).

4. אזרחות- 2 יח"ל

5. חינוך גופני- בחינת בגרות פנימית

6. (בחינת חובה שבלעדיה אין זכאות לתעודת בגרות)

7. מגמות: ביולוגיה- סיום ביודע + 3 יח"ל (השלמה ל- 5 יח"ל)

פיזיקה- 3.5 יח"ל (השלמה ל 5 יח"ל)

מדעי הטכנולוגיה- 2 יח"ל השלמה ל 5 יח"ל)

הנדסת תוכנה – פרויקט בהיקף של 5 יח"ל

[1]בישיבה אנו נבחנים בפועל בהיקף של 5 יח"ל.

[2]לכיתת המב"ר, 5 יח"ל לכיתה המתוגברת.

[3]ישנה קבוצה, בהנחיית רכז המקצוע, הניגשים ל-5 יח"ל.

[4]לצורך זכאות לתעודת בגרות, מספיקות 3 יח"ל באנגלית, אך לצורך קבלה למוסדות אקדמאיים, נחוצות 4 י"ל לפחות. מדיניות הישיבה היא להגיש את כל תלמידיו ל- 4 יח"ל באנגלית לפחות.

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים