חיפוש
לימודי התיכון
מקצועות הלימוד והמגמות
מסלול מב"ר
תכנון בגרויות
מערך הבחינות
נוהל השלמת בחינות
ציון שנתי - מגן
נוהל עולים חדשים
לקויות למידה ואבחונים

ציון שנתי - מגן

ציון בית ספרי (ציון שנתי המכונה "מגן" והינו 50% מהציון הסופי בתעודת הבגרות) הוא ציון שנועד:

א. לתת ביטוי להישגים הלימודיים ולמאמץ של התלמיד בתקופת הלימודים (שנה או שנתיים) לפני הבגרויות.

ב. להגביר את ההנעה של התלמיד ללמוד במסגרת כיתתו.

ג. להקטין את משקלו של גורם האקראיות בציון הסופי של התלמיד שלא יהיה בנוי רק על המבחן הבודד של הבגרות.


הציון הבית ספרי יביא בחשבון את המרכיבים הבאים:

א. ממוצע ציוני המחציות בשתי שנות הלימוד הקודמות לבחינה. היחס הרצוי בין ציוני שתי השנים הוא 1/3 לשנה הראשונה מבין השתיים ו-2/3 לשנה השנייה.

ב. ציון בחינת מתכונת הנערכת במתכונת בחינת הבגרות-בחינה זו נועדה לתרגל את התלמידים הנבחנים בבחינות בגרות.

ג. חישוב הציון הבית ספרי יעשה באופן הבא (בכל המקצועות למעט מקצועות שקבלו אישור מיוחד לחרוג מנוהל זה): ציון המתכונת ישוקלל כ-30% מהציון הבית ספרי, והציון השנתי ישוקלל כ-70% מהציון הבית ספרי.

ד. חישוב הציון הבית ספרי של מקצוע מסויים יכול לחרוג מנוהל זה באישור מנהל התיכון בלבד.


אופן מסירת הציון הבית ספרי לתלמידים:

א. המורה יידע את תלמידיו באשר לאופן שקלול הציון הבית ספרי.

ב. מורה המקיים יותר ממתכונת אחת חייב להגיד לתלמידיו מראש: האם ישקלל את כל ה"מתכונות" ומה יהיה האופן בו ישקלל את ה"מתכונות".

ג. המורה יבדוק יעריך ויחזיר בחינות מתכונת. יש להחזיר את הבחינה באופן אישי לתלמיד לפני בחינת הבגרות על מנת לאפשר לתלמידים ללמוד מן הבחינה. חשוב גם, ואם לוח הזמנים מאפשר זאת, ליזום מפגש להפקת לקחים מהמתכונת.

ד. המורה יידע את התלמיד באשר לדרך בה יוכל לקבל את הציון הבית ספרי ("ציון המגן"). בדרך כלל הציון מפורסם דרך מערכת "בקשר".

ה. נוהל של ערעורים – התלמיד רשאי לערער על ציונו באופן מנומק בכתב בפני המורה המקצועי ומנהל התיכון – עד לתאריך שנקבע להגשת העירעורים.


הערה:
על פי חוזר מנכ"ל (סב/5) תלמיד עם היעדרויות רבות לא יוכל לגשת למבחן הבגרות ולא יהיה זכאי לציון בית ספרי שנתי (ציון מגן) אלא באישור חריג של המועצה הפדגוגית.

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים