חיפוש
לימודי התיכון
מקצועות הלימוד והמגמות
מסלול מב"ר
תכנון בגרויות
מערך הבחינות
נוהל השלמת בחינות
ציון שנתי - מגן
נוהל עולים חדשים
לקויות למידה ואבחונים

נוהל עולים חדשים

זכויות תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

הגדרות

· תלמיד עולה חדש: תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או שהתחיל את לימודיו בישראל בכיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה חדש במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

· תלמיד עולה ותיק: תלמיד עולה שאינו נכלל בקריטריונים של הסעיף הקודם יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה ותיק במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

· תלמיד עולה מאתיופיה: לתלמיד עולה מאתיופיה חלים תנאי ההיבחנות המיוחדים במשך 12 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. אם הוא התחיל את לימודיו בישראל בכיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות של עולה חדש.

· תלמיד תושב חוזר: מי ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13. תלמיד כזה יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק. אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', הוא יהיה זכאי למעמד של עולה חדש.

· תוקף הזכאות: תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה / לתושב חוזר / לתושב
ארעי / לתייר / לבן של עובד זר תקפים במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר יום הגיעם לארץ. תלמידים שתוקף זכאותם לזכויות עולה הסתיים בתום כיתה י"א, תיגרר זכאותם עד סוף לימודיהם בחטיבה העליונה. תלמידים אשר תוקף זכאותם הסתיים בכיתה י', לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו.

פ

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים