חיפוש
מידע כללי
לו"ז פדגוגי
לוח חופשות ואסיפות הורים
מבנה בגרויות
אנשי צוות
הסעות
פנימייה
טפסים
תקנון

תקנון

התלמיד והוריו חייבים להיות שומרי תורה ומצוות באורח חייהם בביתם ובהליכותיהם. הורי התלמידים יקפידו שהאווירה החינוכית השוררת בישיבה תישמר גם מחוץ לכותלי בית הספר בכל אורחות חייהם.


בין אדם למקום

תפילה:

סדר היום יפתח בתפילת שחרית ובלימודי קודש. במשך היום יתפללו התלמידים תפילת מנחה (ואם יתאפשר מבחינת זמנים, גם תפילת ערבית). התלמידים יתפללו בישיבה. בכל מקרה של בעיה חריגה יש לקבל אישור מר"מ הכיתה.

·         מן הראוי להגיע לפני התחלת התפילה ולהתכונן לה בכובד ראש.

·         נקפיד על התנהגות ההולמת בית כנסת ובית מדרש.

·         אין לשוחח בשעת התפילה. נקפיד שלא להתבטל ובודאי שלא להפריע לאחרים בזמן.

·         הסדרים, השיחות או השיעורים.

·         נקפיד על תפילה בציבור גם בשהות מחוץ לישיבה.

 

אורח חיים:

·         נקפיד על נטילת ידיים כהלכתה בכלי, וניגוב הידיים.

·         הארוחות השונות יתקיימו ללא "טיולים", תוך ישיבה, אוירה רגועה והתנהגות מנומסת. לאחר זימון וברכת המזון או ברכה אחרונה יצאו התלמידים להפסקה.

·         נקפיד תמיד לברך לפני כל דבר הנכנס לפינו, כמובן לאחר שבדקנו את כשרות המוצר.

·         מוצרי המזון המובאים על ידי התלמידים למסיבות כיתה ואירועים כלליים יהיו ברמת כשרות מהדרין.

·         נקפיד על לבישת ציצית בכל יום ולכל היום וכן על כיפה גדולה וראויה!

·         אין להביא לישיבה מכשירי MP4 ו/או כל מסך אחר.

·         אין להביא לישיבה מחשב אישי (תלמיד בעל צרכים מיוחדים הזקוק לשימוש במחשב אישי יפנה למחנך הכיתה).

·         תלמידי הישיבה – רשאים להביא מכשירי דור 2 בלבד! (הן בזמן לימודים והן בזמן פעילויות) ולא מכשירים סלולריים מתקדמים עם אפשרות חיבור לאינטרנט ו/או אפשרות לצפייה בסרטים .

·         כל משפחות תלמידי הישיבה מחויבות להשתמש בביתם רק באינטרנט עם בקרת סינון ברמה הראויה לבני ישיבה (כגון אינטרנט רימון – מסלול שמור רמה 2).
בין אדם לחבירו

יחס לחברים:

כראוי לבני תורה נקפיד על דיבור בלשון נקיה תוך שמירה על תרבות דיבור ודיון בצורה שקטה ומנומסת. נתייחס בכבוד איש לרעהו ולא נכנס לדברי החבר, נקפיד לעזור לזולת בכל תחום אפשרי ובודאי לא לפגוע ולהעליב וכן לא להרים יד.


יחס לסביבה:

נקפיד מאד על שמירת הציוד, הן של הישיבה והן של הזולת. אם לכלכנו או פגענו ברכוש נתחייב לשלם את מלוא הנזק או לתקנו (אם הדבר אפשרי ויוסכם ע"י הנהלת הישיבה). כל פסולת נשליך אך ורק לפחי האשפה. נשמור על ניקיון אישי ועל סביבה נקיה.

לכל כיתה יש אחריות על ניקיון הכיתה + גיזרה ישיבתית. בכל כיתה ימונו תורנים אשר יהיו אחראים על הניקיון לאורך כל יום הלימודים ובסוף היום יהיו אחראים על נוהל סגירת כיתה (אשר נפרסם בתחילת שנת הלימודים).


הופעה:

נוסף על האמור לעיל לגבי ציצית וכיפה, נקפיד על הופעה מסודרת ונקיה.

נקפיד על תספורת הולמת (קצרה ולא קרחת, פאות באורך הנדרש עפ"י ההלכה ולא צרות, ללא הופעות שאינן מקובלות אצל בני תורה כגון פטרייה, בלורית מוגזמת, שימון השיער ותסרוקות מוזרות למיניהן).

בכיתה ט' יש להגיע עם תלבושת אחידה. בכיתות י – י"ב יש להגיע לשיעורי ספורט עם חולצת הישיבה. כמו כן בראשי חודשים וטקסים יגיעו כל התלמידים עם חולצת הפולו הישיבתית הלבנה.

נקפיד להגיע עם מכנסיים ארוכים וראויים ולא עם מכנסי ג'ינס משופשפים. תלמידי י – יב עם חולצות ללא ציורים והדפסים שאינם ראויים לבני תורה, בעלות שרוול המתקרב למרפק. החולצה תהיה ארוכה דיה לחפוף למכנסיים גם בישיבה. כמו כן אין לענוד תכשיטים (שרשרת, צמיד וכד') ואין לנעול כפכפים / נעלי בית וכד' או להסתובב יחפים. גם בפעילות ספורטיבית או במשחקים יש להקפיד על כיסוי ראש – כיפה /כובע.

גם ההורים בהגיעם לבית הספר מתבקשים להקפיד על הופעה ההולמת את העקרונות החינוכיים התורניים של הישיבה.


מסגרת בית הספר

נוכחות:

·    על התלמיד להיות נוכח בכל מסגרת הלימודים ובכל הפעילויות החינוכיות חברתיות.

·         אין אפשרות להיעדר מהלימודים או מפעילות ללא אישור מראש!

·     במקרה של איחור או היעדרות בגלל מחלה / צו ראשון / שמחה משפחתית וכד', יש להביא אישור הורים. התלמיד כמובן ישלים את החומר שהחסיר.


מסגרת הלימודים:

·     התלמיד יהיה בכיתה מיד עם השמע הצלצול, מוכן לשיעור עם כל הציוד הנדרש (ספר, מחברת, מכשירי כתיבה וכו'). אם לתלמיד לא יהיה את הציוד הנדרש הוא לא יוכל להשתתף בשיעור אלא ימתין ליד הכיתה. בשיעור הבא על התלמיד להביא את סיכום השיעור שהפסיד.

·    כדי שהלמידה תהיה יעילה ובאווירה נעימה אין להפריע למהלך השיעור או לזולת בכל דרך שהיא. התלמיד יקשיב ויסכם, ישתתף ויטול חלק פעיל וחיובי בשיעור.

·    התלמיד יכין את כל שיעורי הבית כנדרש ויביאם לשיעור וכן יתכונן כראוי למבחנים.

·        אין לצאת מן הכיתה לשתות. התלמיד יכול להביא בקבוק שתייה לכיתה זאת בתנאי שלא ירעיש ולא יעביר שתייה לחברו.

·     יציאה לשירותים – רק בשעה השנייה של שיעור כפול (יציאת התלמידים אחד אחרי השני ולא בבת אחת).

·         אין לאכול במהלך השיעור.

·         תלמיד שקיבל אישור לצאת מן הכיתה יעשה זאת בנחת ובשקט.

·         תלמיד שהוצא מן הכיתה חייב להמתין ליד דלת הכיתה.

·      בזמן שיעורים או פעילויות של הישיבה חל הכלל על המכשירים הסלולריים – בל יראה ובל ישמע.

·         מוזיקה ניתן לשמוע באוזניות בלבד ולא באופן ציבורי.

·         תלמיד שהפסיד מבחן יפעל לפי נוהל השלמת מבחנים.

·         ציון שלילי בתעודת מחצית או בתעודת סוף שנה – נדרש תיקון מיידי בחופשת מחצית או בתחילת החופש הגדול. אם לתלמיד יש שלושה ציונים שליליים ומעלה הוא לא יוכל לעלות כיתה (אלא אם תאשר אותו הוועדה הפדגוגית באופן חריג).

 

יחסי מורים תלמידים:

·         התלמיד יפנה למורה בכינוי רב/מורה ולא בשמו הפרטי.

·         התלמיד יקום לפני המורה, בהיכנסו לכיתה התלמיד יעמוד עד שהמורה יתיר לשבת.

·         התלמיד ישמע להוראות כל המורים והעובדים. ובכלל זה ימנע מכניסה לחדר המורים (אלא אם קיבל אישור או זימון ממורה).

·         תלמיד או הורה יכולים לפנות למורה (או עובד/יועץ ביה"ס) בכל בעיה הקשורה לאותו מורה (עובד/יועץ). אם הבעיה לא נפתרה או בכל בעיה אחרת יכול (ורצוי) התלמיד או הוריו לפנות למחנך הכיתה. אם הבעיה לא נפתרה מתבקש התלמיד או ההורה לפנות למנהל או לראש הישיבה.

·         הפניות יעשו באופן מכובד ואישי ולא לפני כל הכיתה.

 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם:

·         עלינו לעשות כל מאמץ לשמירה מוחלטת על גופנו ובריאותנו וכן על שמירת הגוף והבריאות של הזולת.

·         על כן, אין להביא לישיבה כלים מסוכנים. אין לשבת/לטפס/להגיע למקומות מסוכנים.

·         אין להתעסק עם מערכת החשמל או עם חומרים מסוכנים. יש להיזהר גם בשעת המשחקים (שיעורי התעמלות/חופשיים/הפסקות).

 

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים