חיפוש
הישיבה התיכונית
אודות הישיבה
מידע כללי
תוכנית חינוכית
לימודי הקודש
לימודי התיכון
תלמידים

תוכנית לימוד 4 - שנתית

 בשכבת ט' לומדים כ 27 שעות (מתוך 52 במערכת) מקצועות קודש לפי הפרוט הבא:

 

 

2 ש"ש - תורה, 3 ש"ש – תנ"ך, 2 ש"ש – משנה, 2 ש"ש – הלכה, 2 ש"ש – אמונה, 2 ש"ש – תורת חיים (שיעורי מחנך), 11 ש"ש – גמרא + 3 סדרים (של 60 דק') ללימוד עצמי מונחה בחברותות. בנוסף לכך התלמידים לומדים פ"ש בשבת באופן מונחה ונבחנים ביום ראשון.

 


בשכבות י – י"ב התוכנית דומה עם שינויים קלים כגון: בשכבות י"א וי"ב לימוד המשנה עצמי ואין שעות מערכת למשנה. מאידך יש תוכניות אחרות כגון בשכבת י"ב 'פותחים שולחן' המפגישה את התלמידים עם אורחים מידי שבוע, המרצים בפני התלמידים על מגוון נושאים. חלק מהאורחים עוסקים בנושא של מסגרות המשך לאחר הישיבה התיכונית.

 


במהלך השנים בנינו בישיבה סיליבוס מפורט ובו מוגדרת באופן מפורט התוכנית השנתית של נושאי לימוד וההספקים בכל אחד ממקצועות הלימוד כמפורט להלן:

 

 

גמרא

 

מטרות:

 

© פיתוח אהבת התורה ויראת שמים לכלל התלמידים

 

© ידע ומיומנות ללימוד גמרא לכלל התלמידים

 

© מענה משמעותי ואיכותי לבעלי יכולת ומוטיבציה.

 

 

כיתות ט' © לימוד מקיף בבקיאות של מסכת ברכות במטרה להתרגל לגמרא בשילוב שיעורי עיון.

 

© תורה מסיני – מבוא לתושב"ע

 

© סידרת שיעורים להכרת תקופת התנאים והאמוראים (דמויות מרכזיות לפי תקופות).

 

 

כיתות י' © לימוד יסודות העיון – הבנת נקודת המחלוקת בכל סוגיא של שיטות הראשונים המרכזיות כ 30 דפים בשנה

 

© בכיתות המתוגברות יסיימו בכל שנה בלימוד עצמי מסכת ראש השנה / תענית / מגילה

 

© סדרת שיעורים להכרת הראשונים דמויות + שיטות

 

 

כיתות י"א © לימוד בעיון כ 30 דף בשנה של שיטות הראשונים המרכזיות בכל סוגיא ופסיקת הלכה

 

© בכיתות המתוגברות יסיימו בכל שנה בלימוד עצמי מסכת ראש השנה / תענית / מגילה

 

© סדרת שיעורים על פוסקי הלכה מרכזיים (דמויות ושיטות)

 

 

כיתות י"ב © לימוד בעיון כ 30 דף בשנה של שיטות הראשונים המרכזיות בכל סוגיא ופסיקת הלכה עם הרחבה לנושאי הכלים בספרי ההלכה ו'טעימה' של חידושי האחרונים

 

© בכיתות המתוגברות יסיימו בכל שנה בלימוד עצמי מסכת ראש השנה / תענית / מגילה

 

© סדרת שיעורים על האחרונים (דמויות ושיטות)

 

 

כיתות מב"ר © יחידת לימוד בספרות השו"ת ויחידת לימוד גמרא בעיון בסוגיות

 

 

י"א – י"ב © לפי מעגל השנה תוך דגש לרלוונטיות.

 

 


תכנית לימודי הלכה ט' – י"ב

 

על פי סדרת פניני הלכה

 

 

שכבת ט'

 

שכבת י'

 

1. חזרה מהירה על מעגל השנה ולימוד בהעמקה של פסח

 

2. שבת

 

3. דיני נגיעה ויחוד

 

 

1. חזרה על מעגל השנה

 

2. השלמת נושאים שבת עפ"י שש"כ וילקוט יוסף

 

3. תפילה

 

שכבת י"א

 

שכבת י"ב

 

1. חזרה על מעגל השנה 2. העם והארץ

 

3. א. חזרה על מעקה ועישון + נהיגה זהירה ותפילת הדרך (ליקוטים ב)

 

ב. תרו"מ (ליקוטים א)

 

ג. צדקה והלוואה

 

1. ליקוטים בענייני המשפחה + השלמות מליקוטים ב: הפסקת הריון, ניתוחי מתים, השתלת אברים, חברה ושליחות

 

2. הבית היהודי – כשרות בשר וחלב, תרבות, לימוד תורה, צניעות וכו'

 

3. לימוד לפי חומר הלימוד לבגרות – יחידה חמישית.

 


תנ"ך

 

במקביל לתכנית משרד החינוך תושתת התכנית הבית ספרית על העקרונות הבאים:

 

1. הקפת כל התנ"ך בבקיאות

 

2. קורסים מסודרים ומעמיקים על פרשני המקרא: רש"י, רמב"ם, אבן עזרא, רשב"ם + קורס על המדרש

 

3. שיעורים משמעותיים של ה'נשמה' בתנ"ך (אמונה, מוסר וכד') בסגנון הרב מדן, הרב סמט וכד'

 

 


משנה

 

כיתות ט' נזיקין – לימוד עצמי מונחה בבקיאות + הרב קהתי נבחרים.

 

כיתות י' מועד – לימוד עצמי מונחה בבקיאות + הרב קהתי נבחרים. בחנים שבועיים.

 

כיתות י"א נשים

 

כיתות י"ב זרעים

 

חופשות ט' – י"ב טהרות, קדשים

 

 

 


תכנית לימודי אמונה לכיתות ט' – י"ב

 

עקרונות:

 

1. ציר אחד – מעגל השנה, ציר שני נושאים שנתיים.

 

2. ייעשה מאמץ לתוכנית הוליסטית קרי התאמה בין תוכנית האמונה, תכנית ההלכה, התוכנית היעוצית והתכנית החינוכית – חברתית, תוך התאמה כמובן לגיל התלמידים.

 

3. מספר נושאים ילמדו במסגרת ט' – י"ב מספר פעמים באופן ספיראלי תוך התפתחות לרוחב ולעומק.

 

4. כפי שנכתב בהרחבה (ע"י המפמ"ר וצוות ההיגוי לתכנית מחשבת ישראל בחט"ב) יש לקחת בחשבון התייחסות לצד ההכרתי והשכלי ולצד האמוני והרגשי. יש לחשוב על לימוד מעניין ומגוון תוך מתן אפשרות לדיון ולהתייחסות של התלמידים לנלמד.

 


נושאים לפי ציר מעגל השנה:

 

· אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה ויוה"כ – חשבון נפש, חטא ותשובה,
בחירה, יחיד וחברה.

 

· צום גדליה – משמעותו לדורנו

 

· סוכות – דירת עראי היחס לרכוש ועושר, אחדות האומה

 

· חנוכה – גבורה, תרבות המערב

 

· י' בטבת – אנטישמיות, יום הקדיש הכללי, התחלת החורבן, הסתר פנים

 

· ט"ו בשבט – הקשר לחי ולצומח (איכות הסביבה), ארץ ישראל

 

· פורים – שמחה, נס גלוי ונסתר, אמונת חכמים

 

· פסח – הולדת עם ישראל, חופש וחרות

 

· יום הזיכרון ויום העצמאות – מדינה, עצמאות אישית ולאומית, התמודדות עם השכול

 

· ל"ג בעומר – רשב"י ור"ע – דמויותיהם ואורחות חייהם ובעיקר תפיסותיהם

 

· יום ירושלים – ירושלים והמקדש

 

· שבועות – תורה ומצוות, תורה שבכתב ובע"פ, תורה מן השמים

 

· חופש – ניצול זמן, היחס להנאות וטיולים וכו'

 

· שלושת השבועות – חורבן וגאולה, חיים אידיאלים, משיח

 

 


נושאים שנתיים:

 

כיתות ט':

 

1. הקדמות הרמב"ם

 

2. חזרה, הרחבה והעמקה על שני נושאים משכבת ז:
א. מידות

 

ב. לימוד תורה ( התייחסות ללימוד גמרא) וקיום מצוות

 

3. מעגל השנה

 

 

כיתות י':

 

1. תפילה בהעמקה ובהרחבה (בגרות)

 

2. אמונת חכמים (בגרות)

 

3. חזרה הרחבה והעמקה על נושא מכיתה ח' – חברה מעורבת, בנים / בנות, חלמי"ש

 

4. מעגל השנה

 

5. נושאים לפי בחירת התלמידים כגון: טעמי המצוות, תורה מן השמים, השארות הנפש, שכר ועונש, היחס לאומות העולם וכו' וכו'.

 

 

כיתות י"א:

 

1. תכנית אמונה וגאולה

 

2. תורה ומצוות

 

3. אמונה (נושאים אלו לבגרות)

 

4. סוגיות ציונות דתית (תוך השוואה לחרדים ולציונות הממלכתית): א"י, אקטיביות בתהליכי הגאולה, מעורבות בעם, היחס לפרנסה, לימודי תיכון

 

5. מעגל השנה

 

 

כיתות י"ב:
1. המשך תכנית אמונה וגאולה

2. הכנה לחיים – תורה וצבא (שירות משמעותי), חינוך לחיי משפחה, יסודות הבית היהודי (לימוד תורה, תרבות, מידות, תקשורת, בחירת מקצוע וכו')

 

3. מעגל השנה

 

הערה: לקראת המסע לפולין, ובמקביל למסע ישראלי - פעם בשנתיים נעסוק בהרחבה בכיתות י"א וי"ב בשואה ובתקומה (אנטישמיות, הסתר פנים, גאולה ועוד)

  מפת האתר | צור קשר  
מצפה נבו מעלה אדומים 025900448      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים