דבר ראש הישיבה

הרב יוסף פרנקל - ראש הישיבה שליט"א