זמני הסעות מצפה יריחו

הסעות אחר הצהרים למצפה יריחו לחטיבה ולישיבה