לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילת שחרית והפסקה
7:20
8:00
שעה 1
8:35
9:20
שעה 2
9:20
10:05
הפסקה
10:05
10:20
שעה 3
10:20
11:05
שעה 4
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:05
שעה 5
12:05
12:50
שעה 6
12:50
13:35
תפילת מנחה והפסקת צהריים
13:40
14:30
שעה 7
14:30
15:15
שעה 8
15:15
16:00
הפסקה
16:00
16:10
שעה 9
16:10
16:55
שעה 10
17:00
17:45
שעה 11
17:50
18:35