הודעות הנהלה - במקום עלון

עדכון קורונה מספר 8 - מאת הרב פרנקל והרב סופר