חיזוק יומי - ו' ניסן

חיזוק מהרב אלישע אבינר שליט"א - אחד המרבה ואחד הממעיט - א'