חיזוק יומי - ז' ניסן

מאת הרב אלישע אבינר שליט"א - אחד המרבה ואחד הממעיט ב'