חיזוק יומי - י"ב ניסן

פינתו של הרב אלישע אבינר שליט"א מארח את הרב שילת שליט"א בענייני הבן הרשע

יודגש כי הקלטות אלו התבצעו בשעתו לפני הנחיות הסגר והריחוק. והוכנו מראש לקראת ימי הפסח בישיבת ברכת משה.