חיזוק יומי כ"ג אדר

שבעה ימי פורענויות - מאת מורנו הרב אלישע אבינר שליט"א