חיזוק יומי כו אדר

ימי קורונה - כפר גולבלי - ממורנו הרב אלישע אבינר שליט"א