מבצע חיזוק בברכות לרחמי שמיים ורפואה לנגיף הקורונה במהרה