אורחות חיים בחזרה לשגרה - תקופת הקורונה

מצגת הנחיות לכל מי שנכנס בשערי הישיבה. חובה לקרוא את המצגת ולפעול על פיה! בריאות ושמחה לכולנו!

ידיעות נוספות