מבצע חיזוק בברכות לרחמי שמיים ורפואה לנגיף הקורונה במהרה

כולם מוזמנים להתחזק ולהשתתף במבצע החיזוק הישיבתי שלנו. מוזמנים גם לצרף את בני הבית למצוה.

נלחמים ביחד במגיפת הקורונה ובעזרת ה' מנצחים!!!

כתב הטור סימן מו – 'דוד המלך עליו השלום תקן מאה ברכות דכתיב (שמואל ב כג) הוקם על – ע"ל בגימ' מאה

כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל

ולא היו יודעין על מה היו מתים?

עד שחקר והבין ברוח הקודש ותקן להם לישראל ק' ברכות ועל כן תקנו חכמים ז"ל אלו הברכות סדר העולם והנהגתו להשלים ק' ברכות בכל יום וצריך כל אדם ליזהר בהם…'

 

אנו יוצאים למבצע ישיבתי (ז-יב)!!

עד ליום חמישי כל תלמיד ילמד בעל פה את ברכת בורא נפשות וברכת אשר יצר ואת ברכה מעין שלוש.

ביום חמישי כל מי שיבחן בהפסקת עשר ובהפסקת 12 בבית מדרש חטיבה על ברכות אלו, יקבל קרמבו מתנה!

יותר לא דוחים!! לומדים בעל פה ומברכים!!!!

ידיעות נוספות