סרטון חיזוק מצוות הישיבה

מוגש לכם באהבה ובגעגועים. תודה גדולה לאורה סעדה על העריכה ולכל הצוות היקר על ההשתתפות! מחכים להתראות

ידיעות נוספות